Hydranty i gaśnice

Hydranty wewnętrzne / zewnętrzne

Dokonujemy przeglądów stanu technicznego sieci hydrantowych w obiektach. Przeglądy polegają na wykonaniu pomiarów ciśnienia przy użyciu certyfikowanego urządzenia HYDRO-TEST posiadającego oryginalne świadectwo wzorcowania. Sieć hydrantową bada się poprzez sprawdzenie ciśnienia statycznego oraz dynamicznego a także wyznaczając maksymalną wydajność danego hydrantu przy przepływie strumienia wody używając określonej dyszy urządzenia. Podczas przeglądu zostanie również sprawdzony ogólny stan techniczny szafek hydrantowych, prądownic oraz oznakowania. Węże hydrantowe stanowiące wyposażenie hydrantów poddajemy próbie ciśnieniowej minimum raz na 5 lat.

 

Gaśnice

Zajmujemy się konserwacją i legalizacją gaśnic. Rozmieszczamy i oznakowujemy gaśnice według obowiązujących przepisów. Dobieramy sprzęt w sposób, który spełni wszystkie wymagania uwzględniając jednocześnie czynnik ekonomiczny.