Cennik

Do wyceny potrzebujemy:


a) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - powierzchnia obiektu, przeznaczenie, adres, posiadaną dokumentację
b) SZKOLENIE PRZECIWPOŻAROWE - ilość osób, stanowiska, miejsce przeprowadzenia szkolenia
c) SERWIS GAŚNIC I HYDRANTÓW - ilość, rodzaj, adres
d) KURS PIERWSZEJ POMOCY – ilość osób, miejsce przeprowadzenia szkolenia
e) OZNAKOWANIE BUDYNKU – adres, rodzaj, powierzchnię użytkową