Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne - pomiar i poprawność działania

Wykonujemy pomiary oświetlenia, które ma na celu ocenić jakość oraz natężenie światła na poszczególnych stanowiskach pracy oraz pomieszczeniach. Prawidłowe oświetlenie jest jednym z najważniejszych warunków pracy oraz ewentualnej ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Badanie natężenia oświetlenia powinno być dokonywane zgodnie po wykonaniu nowej instalacji oraz okresowo co 5 lat lub gdy istnieją uzasadnione warunki. Norma PN-EN-12464-1:2004 wskazuje, że przeglądy natężenia oświetlenia powinny być przeprowadzane co 2 lata.